Vem handlar med mina aktier?

De personer som arbetar med köp och försäljning av aktier och andra värdepapper för någon annans räkning kallas aktiemäklare. Yrket har en tydlig nimbus av höga löner och ersättningar. Vissa aktiemäklare kallas traders. Det engelska ordet trading betyder egentligen bara att köpa eller sälja, och en trader är den som köper eller säljer. I de allra flesta fall arbetar en trader inom en bank eller finansinstitut, men det finns även privatpersoner som arbetar som trader. I ordet ligger att en trader gör korta affärer, det vill säga köp och sälj inom några timmar, och det innebär att en privatperson som arbetar som trader har det som sitt yrke.

Köpa och sälja professionellt

Tekniken bakom trading är alltså att köpa och sälja många gånger per dag. Det är givetvis sällsynt att ett värdepapper på en dag uppvisar stora värdeförändringar, men om man gör en liten vinst många gånger per dag så kan det förstås summera sig till en stor vinst. Det är mycket vanligt att använda sig av datoriserade hjälpmedel för att kunna bevaka börsen.

Day-trader

I många fall talar man om en day-trader. Begreppet används om en trader som köper och säljer på många börser runt världen, och som i slutet av arbetsdagen ser till att allt är sålt. På det sättet behöver han/hon inte bli överraskad av börsrörelser under den tid han/hon inte arbetar.

Många traders arbetar med mycket stora värden. I arbetssättet med mycket snabba köp och sälj ligger att de har liten övervakning från chefer eller ägare. Det skulle ju inte fungera om de tvingades begära tillstånd från chefer vid varje affär.