Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor?

Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är inte så stor som man kan tro. Redovisningskonsulten har som uppgift att utföra administrativa uppgifter åt ett företag så som löpande bokföring, bokslut, deklaration och rådgivning. Revisorn däremot har i uppgift att granska räkenskaperna som redovisningskonsulten tagit fram och utifrån dessa ta fram ett oberoende granskningsintyg. Detta intyg säkerställer att alla räkenskaper är korrekta vilket är viktig information för alla företagets intressenter, både kunder och skatteverket. Om allt inte skulle vara riktigt gjort är det din revisionsbyrå som ska rapportera detta.

Vilka företag behöver en revisor?

Alla företag behöver inte en revisor, alla företag behöver inte ens en redovisningskonsult. Förr i tiden behövde alla aktiebolag en revisor men allt sedan redovisningsekonomen fått en större roll är det numera en endast medelstora och stora aktiebolag som behöver en revisor. Alla andra aktiebolag behöver endast en redovisningsekonom, förutom de allra minsta, de har möjlighet att sköta sin egen redovisnings. Är du osäker på vilka ekonomiska krav som gäller för just ditt företag finns det gott om information på Skatteverkets hemsida.

Skillnad i utbildning mellan revisor och redovisningskonsult

För att bli revisor krävs det betydligt mer utbildning än vad som krävs för en redovisningskonsult. Generellt sett kan alla med eller utan utbildning bli redovisningskonsulter, det finns inget krav på en särskild utbildning för att arbeta med företags bokföring. För att bli revisor däremot krävs det att du har minst en kandidatexamen i ekonomi och att du dessutom har tre års praktik efter din utbildning är färdig. Först då får du kalla dig för revisor.