Teckna en bra försäkring för din båt

När det gäller vad en båtförsäkring täcker varierar det mellan olika försäkringsbolag, men en hel del ingår alltid eller bör åtminstone ingå. Priserna varierar en hel del mellan olika bolag varför det lönar sig att jämföra minst 3-4 olika bolag innan du tecknar din försäkring.

Att tänka på när du tecknar försäkring

Till att börja med behöver du veta marknadsvärdet på din båt. Det är något du måste uppge när du tecknar din försäkring eftersom det är detsamma som försäkringsvärdet. För att få ett generellt värde baserat på båtens ålder och skick kan båtägaren få hjälp av en båthandlare eller genom att titta på säljsajter vilka försäljningspriser andra likadana båtar ligger på.

I somliga fall kräver marinor att båten är försäkrad för att den ska få ligga där.

Ett sätt att minska försäkringspremien är att höja självrisken, men det är något som båtägaren kan få ångra när en olycka inträffar.

Billigare försäkring kan ibland också ges om båtägaren exempelvis har skepparexamen.

Det här brukar ingå

Skador ute till sjöss, det vill säga kollisioner, grundstötningar och kantringar. Även oförutsedda händelser som inträngning av vatten genom exempelvis slangar kan ingå i försäkringen och ge ersättning.

En ansvarsförsäkring som gäller när du orsakar skada på person eller annans egendom ute till sjöss.

Ett rättsskydd som ersätter dig för advokatkostnader som uppkommer i samband med en rättstvist gällande dig som ägare av båten.

Försäkringen bör täcka skada vid stöld, skadegörelse, brand och så vidare. Det är inte alltid försäkringen täcker vid explosion eller kortslutning i motorn, då det brukar finnas undantag i försäkringen.

Ibland, men inte alltid, ingår en stilleståndsförsäkring. Det är en ersättning som kan betalas ut om ägaren har en båt på reparation, men inte får den lagad på den utlovade tiden.

Det ingår inte någon försäkring vid maskinskada, som för bilar, utan det måste du själv lägga till.