Tänkvärt innan du ska låna pengar

LånaDet kan finnas flera anledningar till varför du är i behov att låna pengar. Ibland beror det på att du planerar att köpa ett nytt hus eller en bil. Eller kanske vill du låna pengar för att göra en investering. Det finns många anledningar till varför du kan tänka dig att ta ett lån. Så länge du anser din anledning vara bra nog och du ser att du inte slösar bort pengarna finns det ingen anledning till att inte ta lånet. Så länge lånevillkoren inte är helt uppåt väggarna. Av egen erfarenhet vet jag att lån kan fungera så länge jag har väldigt klart för mig vad jag vill göra med pengarna. Ett lån som passar mig är väldigt viktigt och jag vill aldrig ta ett lån som överskrider en viss gräns, d.v.s. en gräns när jag inte behöver mer pengar än så. Sedan måste ju lånets kostnader stå i propotion till vad jag får ut av det.

Innan du bestämmer dig för att ta ett lån är det viktigt att hitta en bank du tror du tycker om. Undersök saken själv utifrån bankens villkor. Läs på om bank och har gärna flera möten med banken då du förklarar din situation och frågar om dem kan komma till hjälp för dig. Om dem kan det, kan det vara en god idé att undersöka banken lite djupare. Ta del av andras åsikter. Dessa åsikter föreslår jag dig att du letar efter framför allt i tidningar, bloggar och internetforum. Här finns det ofta personliga åsikter och du kan ta del av vad alla tycker och inte bara vad företaget skrivit på sin hemsida om sitt företag. Det vill säga, du får en titt från varje vinkel istället från bara en – din egen. Du får då ett bättre perspektiv som gör att du kommer känna dig säkrare när du väl bestämmer dig för att ta ett lån.

När du har bestämt dig för att ta ett lån från en särskild bank är det viktigt att innan du möter banken igen att du skriver ner egna anteckningar och räknar på det du vill göra. Viktiga frågor du kan ställa dig själv är följande. Är detta realistiskt? Hur mycket pengar behöver jag egentligen? Vad ska jag göra efter jag fått lånet? För att du ska få ett bättre perspektiv utifrån vad varje fråga betyder kommer jag dela upp dem i tre olika paragrafer, en fråga i varje.

Är detta realistiskt?

När du sätter dig ner och börjar räkna på olika sorters lån kan många tankar slå en och till slut har du fått ihop ett väldigt godtyckligt resultat för dig själv men är det realistiskt sett utifrån bankens sätt att se på det. Det är viktigt att alltid hålla sig inom en realistisk bild om du vill låna pengar från en bank.

Hur mycket pengar behöver jag egentligen?

Ett vanligt misstag många gör som första gången väljer att låna pengar är att dem räknar alldeles för högt. Det är viktigt att aldrig låna mer pengar än vad du behöver. Har du nätt och jämnt råd med det du vill göra finns det ingen risk att du kommer spendera pengar på sådant du inte behöver.

Vad ska jag göra efter jag fått lånet?

Detta är en av de viktigaste frågorna du bör ställa dig. Vad är ditt syfte med ett lån? För att få det bästa perspektivet över detta är det till att rekommendera att först skriva en enkel plan och sedan en strategi därtill. Om det är en investering i ett projekt eller affärsidé av någon slag kan det vara bra att hålla denna hemlig men ändå tillgänglig för dig själv att läsa ibland för att uppdatera dig själv gällande din situation och idé.

För att få bra koll om vad det handlar om när du vill låna är det viktigt att du läser på mycket om ämnet. Det finns många bra hemsidor som erbjudan sådan hjälp för att hjälpa dig i ditt val av lån. En enkel sökning på Google kommer leda dig till en sådan hemsida och förhoppningsvis hjälpa dig till mer kunskap.