Pensionssparande

Pensionssparande pensionärEn mycket stor del av våra liv så jobbar vi och betalar skatt. Ett verksamt arbetsliv kan vara lång tid och naturligtvis önskar de allra flesta att mödan ska ge god frukt på ålderns höst. Livet tar inte slut bara för att man slutar jobba och när man når pensionsåldern så vill man naturligtvis kunna leva ett så drägligt liv som möjligt.

Det allra effektivaste och kanske tryggaste sättet att pensionsspara är genom att arbeta mycket och betala skatt. En viss del av den skatt som varje månad dras av lönen går direkt till din pension. Det kallas för den allmänna pensionen och den redovisas för varje inkomstår. Ett årsbesked skickas ut till löntagaren där det tydligt framgår hur mycket året bringat till den allmänna pensionen. Men årsbeskedet som innefattar den allmänna pensionen visar inte uppgifter om tjänstepensionen. Utöver den allmänna pensionen har de flesta också tjänstepension från sin arbetsgivare. Det gör att den totala pensionen blir högre. Dessa två delar utgör det vanligaste pensionssparandet. Men somliga får dessvärre ingen tjänstepension.

För att komplettera sitt pensionssparande ytterligare så kan man även spara privat till pensionen. Det är den tredje delen som avgör vad din totala pension blir i slutänden. Att spara privat innebär att man öppnar ett pensionssparkonto i en bank. Det brukar fungera som en räntefond och experter hjälper dig placera dina andelar för bäst avkastning. De flesta banker brukar ha ett tak på hur mycket man kan spara varje månad och den som tjänar bra kan välja att spara fullt varje månad. Har man det sämre ekonomiskt så finns alternativet att spara minst 100 kr och allt mellan bankens tak.

Det är bra att ordna upp sin pension i förväg och inte skjuta upp det på framtiden. Rätt som det är så inser man att livet går fort och pensionsdagen är närmare än man tror.