Låna pengar när räntan är låg

Det kan verka som en bra sak att låna pengar när räntan är låg. Visst kan det vara så, men man ska alltid räkna med att räntan plötsligt kan då upp kraftigt. Detta gäller även om man bundit sin ränta flera år framöver. En hög räntenivå kan bestå flera år och en dag kommer du tvingas binda om dina lån till en högre ränta.

BostadslånOm du har marginal för en ränta på 8-9% och ändå behöver låna pengar så skadar det inte att göra det redan nu. Den förhållandevis låga äntan omkring 4% gör att kostnaden inte blir så stor. Därmed inte sagt att du ska låna till vad som helst, och du bör inte ta vilka lån som helst. De lån med förmånlig ränta är oftast bolånen i form av hypotekslån. Det låga ränteläget i kombination med att du använder din bostad som säkerhet för lånet gör att du kan låna pengar mycket förmånligt. Det kan till och med vara en bra investering att utöka ett befintligt bolån för att investera pengarna i aktier.

Om du vill åna till aktieinvestering ska du dock vara väl medveten om riskerna. Dels finns det en risk att din investering sjunker i värde. Eller så stiger inte aktierna mer procentuellt än din årliga ränta för de lånade pengarna. För att göra vinst i detta fall måste du göra bättre avkastning på dina aktieinvesteringar än den räntesats du betalar på lånet. Om du har en årsränta på 4,5% så måste med andra ord din aktieportfölj stiga med minst lika mycket i värde.

Att låna till konsumtionsvaror som vitvaror med mera brukar sällan löna sig. Det är vanligtvis bättre att i förhand spara undan pengar till dessa typer av inköp. Även att ta varor på räntefri avbetalning kostar mer än att lösa köpet direkt i butiken. Istället för ränta tas vanligtvis ett högre månadsbelopp ut vilket gör att slutpriset du betalar blir högre än ”köp nu”-priset på butikshyllan.