Könsneutral bilförsäkring

Kvinnorna blir de stora förlorarna! Från och med december 2012 får försäkringsbolagen inte längre ha olika försäkringspremier för kvinnor och män efter att EU-domstolen har slagit fast att kön inte längre får användas vid premiesättning.

Detta kommer att leda till att män generellt sett får en lägre försäkringspremie på bilförsäkringen samtidigt som den kommer att höjas för kvinnor. Jag tycker det är olyckligt att man inte inser att män och kvinnor är utsatta för olika risk och att detta absolut inte har något med diskriminering att göra, det är snarare ett faktum. Försäkringsbolagen kommer istället behöva basrea premien på andra faktorer som kan ses som mer integritetskränkande såsom medlemskap i förbund och yrke som är betydligt mindre relevant för riskbedömningen.

Detta kommer att försämra försäkringsprodukterna för konsumenterna och jag kan inte se något positivt i detta.

Vill du sälja din bil? Besök i så fall www.vikoperdinbilvasteras.se