Kom ur skuldfällan

Den som upptäcker i tid att han eller hon har hamnat i ”skuldfällan” har kommit en bra bit på väg mot en sundare ekonomi. Med skuldfällan avses att man under en tid dragit på sig lån och kontokortskrediter i en större utsträckning än man hade tänkt sig från början. Har du samlat på dig många olika lån och krediter kan du baka ihop dem.

Orsaken till att många svenskar hamnar i just den situationen är den förändrade kreditmarknaden. Bankerna har i stor utsträckning övergivit privatlånemarknaden bortsett från bolånen (indirekt finns de där i alla fall genom att de också är ägare av de företag som beviljar konsumtionskrediterna). Den marknaden har i stället övertagits av kreditkortsföretagen i samarbete med handeln.

Det har också blivit tämligen enkelt för en privatperson som har ett fast arbete att få en konsumtionskredit beviljad. Med den relativt låga räntenivå som gäller blir inte heller kostnaden för varje enskild kredit avskräckande.

Tittar man lite närmare på sin egen situation blir det dock gärna lite mer än man hade tänkt sig från början. Räntorna, avbetalningen, aviseringsavgifter och förseningsavgifter kan sammanräknat nå upp till avsevärda belopp varje månad.

Det man i det läget rekommenderas att göra är att först göra en uppställning över alla de lån och krediter man har så att man dels ser den totala summan och dels ser vad man har att betala per månad.

Nästa steg blir då att uppsöka sin normala bankförbindelse och se vad man kan göra åt saken. Har man redan ett bolån kan det finnas möjligheter att få höja det lånet och lösa bort de dyraste lånen.