Kapitalomsättning

Ett viktigt nyckeltal för ett företag är kapitalomsättning. Ett exempel kan illustrera vad det innebär.

Företagare A köper den 1:a januari råvaror för 100 000 kronor. Under årets gång bearbetas råvarorna, och den sista december säljer han produkter för 200 000 kronor, vilket ger ett överskott på produktionen på 100 000 kronor, det vill säga 100 %

Företagare B köper varje dag in varor för 1 000 kronor som han säljer under dagen för 2 000 kronor, det vill säga förtjänsten per dag är 1 000 kronor, eller 100 %. B arbetar 200 dagar per år, och har vid årets slut ett produktionsöverskott på 200 000 kronor. B har alltså ”snurrat runt” sitt lilla kapital 200 gånger på ett år, och har ändå dubbelt överskott mot A. Man måste betänka att om även B satsat 100 000 (samma som A) hade han haft ett överskott på 20 miljoner kronor.

Nu är ju exemplet extremt, men det illustrerar en viktig sak. När en företagare köpt in material eller lagt ner arbetstid på ett projekt är det mycket viktigt att snabbt bli klar och få ut fakturan. Ett annat sätt att se det är att gärna beställa material i god tid, men sätta en leveranstid mycket nära då materialet behövs.