Investera i aktier och fonder

Aktiebrev 1904Vi svenskar har sedan flera decennier varit bra på att investera vårt sparkapital i aktier och fonder. Särskilt mycket har vi utmärkt oss genom att investera i aktier, något som varit ovanligt bland småsparare i andra länder. I detta blogginlägg tänkte jag ge dig lite grundläggande information om aktier och fonder.

Aktier

En aktie är en andel i ett aktiebolag. Ett aktiebolag är ett företag som är gjort på ett sådant sätt att många kan vara med och äga företaget. En enskild firma till exempel kan bara ha en ägare, medan ett aktiebolag i praktiken kan ha lika många delägare som människor på Jorden. Antalet akteri som finns tillgängliga i ett aktiebolag varierar, men när det kommer till stora börsnoterade bolag finns det vanligtvis  miljontals aktier. Små aktiebolag med en eller ett par ägare harvanligtvis några hundra aktier totalt.

När man investerar i akter köper man vanligtvis inte enstaka aktier utan handlar med hela eller halva börsposter. Stockholmsbörsen använder inte längre börsposter, men när de gjorde det omfattade en börspost 200 aktier. Anledningen till att man inte köper enstaka aktier beror på att banken tar ut en avgift för varje affär. Denna avgift kalla courtage och varierar mellan olika banker. Nätbanker som Avanza tar vanligtvis ut en lägre avgift än traditionella storbanker som Handelsbanken.

Risk

Att investera i aktier innebär alltid en högre risk än att lämna pengarna på ett sparkonto. Däremot kan du få pengarn att växa betydligt snabbare än på ett sparkonto. För att ha möjligheten att göra bra vinst måste du betala med ett risktagande. Att ha pengarna på sparkonto kan också ses som ett risktagande då du riskerar att få sämre avkastning.

För att minimera ditt risktagande bör du vara påläst om de bolag du funderar på att investera i. Genom att hålla koll på andr aktieägares spekulationer kan du snappa upp om bolaget förväntas gå bra eller dåligt den närmsta tiden. Det finns flera internetforum där aktieägare diskuterar och spekulerar tillsammans.

Fonder

Fonder finns i två huvudsakliga varianter; aktiefonder och räntefonder. Gemensamt för alla fonder är att de har en fondförvalatare som investerar fondandelinnehavarans pengar. Du som investerar i fonder köper andelar i fonden. Andelarna värderas utefter hur fondens totala värde utvecklar sig.

Aktiefonder

I en aktiefond investerar fondförvaltaren dina och andra andelsinnehavares pengar i aktiebolag. Ofta är aktiefonderna kategoriserade i olika branscher som talar om vilket deras huvudsakliga investingsområde är. En småblagsfond investerar i små företag som de ser potential i, medan en östeuropafond investerar i företag i östra Europa. Det hjälper dig som fondsparare att nischa ditt sparande mot marknader du tror på.

Räntefonder

I en räntefond investeras dina pengar i olika typer av räntebärande papper. Det kan handla om statsobligationer eller andra krediter med hög ränta. Avkastningen i form av räntor tillfaller sedan fonden och delas upp bland andelsinnehavarna. Skillanden mot ett sparkonto är att fondförvaltarna ofta kan hitta krediter som har högre ränta än den du själv får på ditt sparkonto. Räntefonderna anses också vara en säkrare investering än aktiefonderna. Nackdelen är att du inte kan förvänta dig en lita stark utveckling om det skulle gå bra för fonden.