Bemanning – en lönsam lösning

Bemanning, som med andra ord betyder ungefär ”inhyrning av kompetens”, rör sig oftast om att utöka personalstyrkan hos olika företag och dess projekt. Bemanning förekommer ofta inom yrkesgrupper där det råder personalbrist eller brist på personal med rätt spetskompetenser för ett visst uppdrag. Andra tillfällen då företag använder sig av bemanning kan till exempel vara när de står inför ett generationsskifte eller ska expandera kraftigt.

Att hyra in tillfällig personal istället för att ge människor fast anställning kan även vara en lösning för företag där behovet av personal varierar kraftigt över olika tidsperioder. En vanlig lösning är inom bokföring där företag hyr in eller anlitar en redovisningsbyrå. Bemanning kan även vara lösningen på personalbristen som kan ske när ett företag eller en avdelning ska genomgå någon typ av organisationsförändring där man inte är helt säker på hur personalbehovet kommer se ut efteråt.

Bemanningsföretag

Det finns en många bemanningsföretag som arbetar med att hitta passande personal till olika företagsbehov. Att anlita ett bemanningsföretag för att sköta rekryteringen av personal brukar vara lönsamt för företag. Dels för att det sparar ledningen mycket tid när någon annan sköter rekryteringsprocessen och dels då bemanningsföretag ofta har duktiga och kompetenta personer i sin rekryteringspool som annars kan vara svåra att hitta.

Vilka består personalstyrkan av?

Vanligtvis är det akademiker som befinner sig i början av sina arbetsliv eller studenter som jobbar för olika bemanningsföretag. För studenter kan denna typ av uppdrag innebära en unik inblick i det kommande arbetslivet. För de som är färdiga med sina utbildningar kan arbete genom bemanningsföretag även innebära möjligheter att bredda sina kontaktnät och fördjupa sina kompetenser inom olika områden.

Alla vinner på bemanning

Bemanning innebär alltså oftast någonting positivt för såväl företaget som för de som blir anställda genom bemanningsföretag. Rekryteringssättet är en perfekt möjlighet för arbetsgivare att utöka kompetensen och antalet anställda i sina arbetslag utan att omkostnaderna blir särskilt höga. Arbetstagarna å andra sidan får möjlighet att utvecklas som individer på arbetsmarknaden genom att bredda sina kompetensområden och knyta betydelsefulla kontakter.