Är du i behov av att låna pengar?

låna pengarDet finns många olika anledningar till varför människor behöver låna pengar. För somliga är tillvaron rentav sorglig och de lån som tas går till att betala av andra lån. Det blir en evig skuldfälla som kan leda till allvarliga psykiska besvär. Det finns ett välkänt program i svensk TV som behandlar just den här typen av problematik. Det kan vara ett mycket lärorikt program och betonar vikten av ett gott ekonomiskt sinne. Det övergripande budskapet är att dra ner på utgifterna, och öka inkomsterna i den mån det går. Det gäller i första hand för att göra sig fri från eventuella skulder. Och är läget ohållbart så bör man undersöka möjligheten till skuldsanering.

Men om man är skuldfri och ändå drar ner på utgifterna och ökar sina inkomster? Grattis – då verkar dina förutsättningar goda för att bygga upp ett sparkapital. Det är nämligen så att om du har för avsikt att låna större summor pengar så är det viktigt att ha pengar till en så kallad kontantinsats. Låt säga att du vill låna 1 000 000 kr och man måste betala en kontantsumma på 10 % av den totala lånesumman – då innebär det att man måste ha minst 100 000 kr i besparingar. Inte nog med att det krävs att man har besparingar för att låna större summor av banken – de brukar också kräva att man kan uppvisa en regelbunden inkomst. Inte sällan krävs att låntagaren har haft en fast anställning i minst 6 månader.

Att låna pengar till ”lyx” brukar vara vanligt bland människor som arbetar i tillräckligt hög utsträckning. Drömmen om den första bostadsrätten till exempel. Sedan kanske man finner kärleken och man går i planerna på att bilda familj. Då kanske det helt plötsligt är hus som gäller.